top
logo

Praca w ZS 37

Jesteśmy również na

Współpracujemy z

 

  

Certyfikaty

Samorząd

Samorząd Uczniowski 2018/2019

 

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest panie Dagmara Sobkowiak.

 

Cotygodniowe spotkania Samorządów Uczniowskiego i klasowych odbywają się w poniedziałki na dużej przerwie (g. 11.15)  w sali 121.

 

 

Samorząd Uczniowski działa na podstawie przepisów prawnych zawartych w Ustawie o systemie oświaty (art. 55) i rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej.

 

Należy pamiętać, że Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. W naszej szkole w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym wybierany jest przewodniczący samorządu. Zasady wybierania i działania organów są określone przez regulamin. Samorząd ma prawo przedstawiać dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski 2015/2016

 

29 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego
na rok szkolny 2015/2016

Samorząd Uczniowski działa na podstawie przepisów prawnych zawartych w Ustawie o systemie oświaty (art. 55) i rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej.

Należy pamiętać, że Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. W naszej szkole w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym wybierany jest przewodniczący samorządu. Zasady wybierania i działania organów są określone przez regulamin. Samorząd ma prawo przedstawiać dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.

 

Samorząd Uczniowski:

Przewodniczący Tomek Karpiński kl. 2e,

zastępcy: Michał Zarzecki kl. 2e,

                 Dominik Olczak kl. 2e

 

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pan Ryszard Filipowicz.

Cotygodniowe spotkania Samorządów szkolnego i klasowych odbywa się we wtorki na dużej przerwie (g. 11.15)  w sali 121.

 

Na przestrzeni ostatnich lat zainicjowano wiele przedsięwzięć, które urozmaicały życie szkoły.

Były to m.in. :

 • obsługa uroczystości szkolnych: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
 • ślubowanie klas pierwszych;
 • pożegnanie klas maturalnych;
 • Święto Szkoły;
 • Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego;
 • organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym np. Mikołajki, Halloween,  połowinki;
 • spotkania opłatkowe i wielkanocne;
 • zabezpieczanie imprez sportowych np. lekkoatletyczne czwartki, „Pierwszaki na start”, Dzień Sportu;
 • zabezpieczenie zajęć integracyjnych z edb klas pierwszych;

Uczniowie biorą udział w imprezach pozaszkolnych:

 • udział w I Kongresie  Młodzieżowej Rady Warszawy;
 • reprezentowanie szkoły na imprezach np. Giełda Zawodów, Targi Edukacyjne itp.;
 • udział w projekcie międzyszkolnym „Rozprzestrzeń szkołę”.

Nasza młodzież jest wrażliwa na potrzeby drugiego człowieka. Dlatego chętnie podejmują działania charytatywne takie jak:

 • koordynowanie cyklicznego honorowego krwiodawstwa (wśród uczniów pełnoletnich);
 • udział w czterotygodniowej akcji na rzecz dzieci wychowywanych poza rodziną – przygotowanie informacji o akcji, zbiórka pieniędzy „Góra grosza”;
 • zbiórki darów na rzecz schroniska dla zwierząt;
 • zbiórka nakrętek plastikowych w ramach akcji „Zakręcona Warszawa” – nakrętki przeznaczane są na zakup wózków inwalidzkich i pomp insulinowych;
 • pomoc na rzecz dzieci z Domu Dziecka przy ul. Łukowskiej;
 • udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy;
 • udział w akcji „Pola Nadziei”.

 

W tym roku zrezygnowaliśmy z działania sekcji a zdecydowaliśmy się na stworzenie jednej grupy zajmującej się wszystkim przedsięwzięciami.

 

Skład  grupy roboczej :

- Dominik Olczak 2e

- Kamil Dudzic 2e

- Michał Zarzecki 2e

- Tomasz Karpiński 2e

- Cezary Skwara 2e

- Mariusz Rytka 1f

- Kamil Kuryłek 2f

- Daria Śliwińska 2La

- Natalia Kiljańczyk 2La

- Jacek Królikowski 1d

- Aleksandra Dąbrowska 1d

- Helena Krześniak 1La

- Jacek Sajnóg 1d

- Klaudia Korczak 1c

- Michał Ziółkowski 1d

- Gabriela Nejman 1c

- Rafał Osęka 1f

- Dominik Kot 1c

- Daniel Wyszyński 1La

- Benjamin Jonahon Kołakowski 1a

- Weronika Janicka 1La

 

 

 

Samorząd Uczniowski 2014/2015

 

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są pani Teresa Zaręba i pan Zdzisław Woch.

Na przestrzeni ostatnich lat zainicjowano wiele przedsięwzięć, które urozmaicały życie szkoły.

Były to m.in. :

Obsługa uroczystości szkolnych np. Święto Szkoły, Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego oraz reprezentowanie szkoły na imprezach pozaszkolnych (Giełda Zawodów, Targi Edukacyjne itp.). Wiosenny i Jesienny Dzień Sportu i Rekreacji, Spotkania opłatkowe i wielkanocne

Nasza młodzież jest wrażliwa na potrzeby drugiego człowieka. Dlatego chętnie podejmują działania charytatywne takie jak:

Koordynowanie cyklicznego honorowego krwiodawstwa

Udział w czterotygodniowej akcji na rzecz dzieci wychowywanych poza rodziną – przygotowanie informacji o akcji, zbiórka pieniędzy „Góra grosza”

Zbiórki darów na rzecz schroniska dla zwierząt

Zbiórka nakrętek plastikowych w ramach akcji „Zakręcona Warszawa” – nakrętki przeznaczane są na zakup wózków inwalidzkich i pomp insulinowych

Pomoc na rzecz dzieci z Domu Dziecka przy ul. Łukowskiej

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 

29 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego
na rok szkolny 2014/2015.

Samorząd Uczniowski działa na podstawie przepisów prawnych zawartych w Ustawie o systemie oświaty (art. 55) i rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej.

Należy pamiętać, że Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. W naszej szkole w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym wybierany jest przewodniczący samorządu. Zasady wybierania i działania organów są określone przez regulamin. Samorząd ma prawo przedstawiać dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.

Opieka – p. Teresa Zaręba, p. Zdzisław Woch

Organy samorządu uczniowskiego:

Przewodniczący Kamil Burak kl. 1c,

zastępcy: Maks Uljasz kl. 3td, Patryk Dziuba kl. 3tab

sekretarz Dominik Olczak kl. 1e

sekcje zadaniowe:

 

sekcja społeczno-kulturalna

Opieka - p. Anna Trusewicz, p. Anna Piotrowska

Członkowie sekcji czynnie uczestniczą w różnorodnych przedsięwzięciach organizowanych na terenie szkoły oraz poza nią. Włączają się do grupy wolontariackiej (m.in. Banki Żywności, OPS). Organizują różnego akcje pomocowe, w tym takie jak: Pola Nadziei, Góra Grosza, zbiórka rzeczy dla schroniska dla zwierząt. Prowadzą badania opinii uczniowskich w sprawach nowych projektów. Pomoce dla uczniów, pomagają w realizacji wielu wydarzeń szkolnych, informują klasy o wydarzeniach, tworzą dekoracje na szkolnych korytarzach.

 

Przewodnicząca sekcji: Natalia Kiljańczyk 1la

Członkowie sekcji:

Daria Śliwińska        kl. 1la

Karolina Kaczor        kl. 2la

Klaudia Kopik           kl. 2la

Marta Kaczmarczyk kl. 2la

Agata Rozenek         kl. 2la

Patrycja Mandzińska kl. 2la

Kinga Dydyńska       kl. 3la

Karolina Piłatowicz kl. 3la

Ola Patoka                kl. 3la

Ewa Pniewska          kl. 3la

Mateusz Mostowski kl. 4td

 

sekcja fotograficzna

Opieka - p. Piotr Kopka

Członkowie sekcji dokumentują życie szkoły poprzez relację fotograficzną z wydarzeń, imprez okolicznościowych oraz występów artystycznych. Organizują wspólne zdjęcia klasowe oraz zdjęcia przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

 

Przewodniczący sekcji: Maksymilian Uljasz kl. 3td

Członkowie sekcji:

Kasia Gutkowska     kl. 2la

Adam Bandurski      kl. 1c

Magda Moszczyńska kl. 2la

 

 

sekcja techniczno-porządkowa

Opieka - p. Zdzisław Woch

Członkowie sekcji współorganizują imprezy i święta szkolne w zakresie organizacyjnym i porządkowym. Realizują nagłośnienia wydarzeń, opiekują się szkolnym sprzętem. Odpowiadają za „Szczęśliwy Numerek”.

 

Przewodniczący sekcji: Dominik Olczak 1te

Członkowie sekcji:

Jan Śliwiński             kl. 4td

Dawid Kaniewski     kl. 4tac

Patryk Dziuba           kl. 2tab

Jan Konarski             kl. 1c

Tomasz Karpiński    kl. 1e

Kamil Dudzic            kl. 1e

 

 

sekcja sportowa

Opieka - p. Kamil Jeż

Członkowie sekcji biorą udział i organizują różnego typu konkursy, zawody oraz turnieje sportowe. Uczą się sędziowania w dyscyplinach sportowych.

 

Przewodniczący sekcji: Tobiasz Łazarski 2te

Członkowie sekcji:

Bartłomiej Kuik - wice kl. 2te

Kamil Sadowski -  wice kl. 2te

Magdalenia Iłło               kl. 1la

Spa Chiliza                     kl. 1la

Robert Florczak             kl. 1b

Konrad Kałuski               kl. 1b

Szymon Koniecki           kl. 1b

Piotr Skibiński                kl. 1b

Tomasz Karpiński          kl. 1e

Cezary Skwara               kl. 1e

Alan Tryfon                      kl. 1e

Karina Ratyńska             kl. 2la

 

Pokój samorządu – s. 203, 2. p. blok A

 


bottom

Zespół Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej